lite längre bort i ljugarn

Raukar
Till Folhammars naturreservat med raukfält och strandvallar promenerar du utmed stranden, ca 5 km. Här finns flera grillplatser.

Fiskeläge
På väg till Folhammar ligger Vitvär fiskeläge, med strandbodar i kalksten och flistak.

Golfbana
4 km från hamnen ligger Ljugarns Golfklubb med 9 hål och drivningrange.

Vandringleder
Runt Ljugarn finns flera vandringsleder, går du vildmarksleden finns ett fågeltorn vid Kaupungs Klint.

Sojde
En lämning från förr, Numer tänds sojdet en gång per år för att åter igen tillverka tjära.