Ring före anlöp
073 777 49 07

Ljugarns Hamnförening
Box 86
623 21 Ljugarn

Bankgiro till Ljugarns Hamnförening   797-8521
Swish 1234 182 846

Du kan kontakta styrelsen på följande mailadresser:
Ordförande
Tommy Andersson                          Skicka mail
070-513 08 53
vice Ordförande
Anders Ardin                                       Skicka mail          
070-821 64 00
Kassör/Medlemsärenden 
Thomas Lindman              thomas.lindman@yahoo.se
070-521 54 15
Sekreterare
Göran Andersson                              Skicka mail
0706-222279

Ledamot
Ted Kotz
0708-28 71 25                                   Skicka mail

Suppleanter
Göran Bylund                                 Skicka mail
073-2770482
Erland Pettersson                                  
073-6500843
Plutta1@gmail.com

Revisorer
Madelene Bylund
Sven Holmlund

Valberedning
Folke Jönsson
Lars Malmros
Cecilia Langbjenne 

Webmaster
  Skicka mail