Ring före anlöp
073 777 49 07

Ljugarns Hamnförening
Box 86
623 21 Ljugarn

Bankgiro till Ljugarns Hamnförening   797-8521
Swish 1234 182 846

Du kan kontakta styrelsen på följande mailadresser:
Ordförande
Göran Andersson                          Skicka mail
070-622 22 79
vice Ordförande
         
Kassör/Medlemsärenden 
Thomas Lindman              thomas.lindman@yahoo.se
070-521 54 15
Sekreterare
Göran Andersson                              Skicka mail
0706-222279

Ledamot
Ted Kotz
0708-28 71 25                                   Skicka mail
Göran Bylund
073-27 704 82
Erland Pettersson        
073-650 08 43 / plutta1@gmail.com

Suppleanter
Cecilia Langbjenne
Anders Ardin                                  

Revisorer
Madelene Bylund
Sven Holmlund

Valberedning
Krister Westin, sammankallande
Tommy Andersson 

Webmaster
  Skicka mail