Ring före anlöp
073 777 49 07

Ljugarns Hamnförening
Box 86
623 21 Ljugarn

Bankgiro till Ljugarns Hamnförening   797-8521
Swish 1234 182 846

Du kan kontakta styrelsen på följande mailadresser:
Ordförande
Tommy Andersson                          Skicka mail
070-513 08 53
vice Ordförande
Anders Ardin
070-821 64 00
Kassör/Medlemsärenden 
Inga- Britt Stenberg               Skicka mail              
073-640 08 26
Sekreterare
Robert von Krusenstierna   Skicka mail
070-303 77 15
Hamnkapten
Lars Malmros 
070-651 39 13
Hamnfogde
Yngve Ahlgren
070-843 13 99
Suppleanter
Peter Ljunggren
Mats Ahlgren
Revisorer
Fredrik Pallin
Erik Thedeén
Valberedning
Mikael Nyman (sammankallande)
Christer Westin
Gunnar Ahlgren

Webmaster
Cecilia Langbjenne       Skicka mail