Ring före anlöp
073 777 49 07

Ljugarns Hamnförening
Box 86
623 21 Ljugarn

Bankgiro till Ljugarns Hamnförening   797-8521
Swish 1234 182 846

Du kan kontakta styrelsen på följande mailadresser:
Ordförande
Tommy Andersson                          Skicka mail
070-513 08 53
vice Ordförande
Anders Ardin                                       Skicka mail          
070-821 64 00
Kassör/Medlemsärenden 
Inga- Britt Stenberg                         Skicka mail              
073-640 08 26
Sekreterare
Göran Andersson                              Skicka mail
0706-222279
Hamnkapten
Lars Malmros 
070-651 39 13
Hamnfogde

Ledamot
Lars Malmros

Suppleanter
Göran Bylund                                 Skicka mail
073-2770482
Mats Ahlgren                                    Skicka mail
072-5186686
Revisorer
Fredrik Pallin
Erik Thedeén
Valberedning
Mikael Nyman (sammankallande)
Christer Westin
Gunnar Ahlgren

Webmaster
Cecilia Langbjenne       Skicka mail